!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Puur Yoga Soest - Kosten

Kosten

  • Het lesgeld bedraagt 13,50 euro per les.
  • Je schrijft je in principe in voor de hele cursus tot aan de zomervakantie. Je kunt het lesgeld van de cursus in een keer betalen of in termijnen van 9 a 10 lessen.
  • Opzegging van de cursus is mogelijk op ieder moment met in achtneming van een opzegtermijn van vier lesweken.
  • Je kan bij verhindering de les inhalen bij een andere les van Yoga Soest indien er plaats is, bij voorkeur in dezelfde week. Niet afgenomen lessen worden in principe niet terug betaald.
  • Eerst een proefles volgen kan ook. De proeflessen gaan per twee, zodat je een goed beeld krijgt van de yogalessen.
  • Twee proeflessen kosten samen €15,-.